Nổ kho đạn của Lữ đoàn Tăng thiết giáp tại Gia Lai

Vụ nổ lớn xảy ra tại kho đạn của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273. Ảnh bạn đọc.
Vụ nổ lớn xảy ra tại kho đạn của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273. Ảnh bạn đọc.
Vụ nổ lớn xảy ra tại kho đạn của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273. Ảnh bạn đọc.
Lên top