Nổ khí gas, thiếu niên 15 tuổi tử vong

Hiện trường vụ nổ khiến 1 thiếu niên tử vong có rất nhiều bình gas mini. Ảnh: Hoàng Anh
Hiện trường vụ nổ khiến 1 thiếu niên tử vong có rất nhiều bình gas mini. Ảnh: Hoàng Anh
Hiện trường vụ nổ khiến 1 thiếu niên tử vong có rất nhiều bình gas mini. Ảnh: Hoàng Anh
Lên top