Nổ gas kinh hoàng ở Nghệ An, người dân bỏ chạy tán loạn

Nổ gas kinh hoàng ở Nghệ An.
Nổ gas kinh hoàng ở Nghệ An.