Vay tiền qua app tràn sang các tỉnh Đông Nam bộ:

Nợ chồng chất, công nhân không lối thoát

Tin nhắn hướng dẫn vay tiền qua app mà chị C nhận được. Ảnh: Đình Trọng
Tin nhắn hướng dẫn vay tiền qua app mà chị C nhận được. Ảnh: Đình Trọng
Tin nhắn hướng dẫn vay tiền qua app mà chị C nhận được. Ảnh: Đình Trọng
Lên top