Nợ cho vay theo Nghị định 67 ở Quảng Trị khó đòi

Ông Hồ Sỹ Trọng - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị đề nghị ngư dân vay vốn theo Nghị định 67 thấy được trách nhiệm của mình trong việc trả nợ ngân hàng. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hồ Sỹ Trọng - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị đề nghị ngư dân vay vốn theo Nghị định 67 thấy được trách nhiệm của mình trong việc trả nợ ngân hàng. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hồ Sỹ Trọng - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị đề nghị ngư dân vay vốn theo Nghị định 67 thấy được trách nhiệm của mình trong việc trả nợ ngân hàng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top