Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nổ bom phế liệu kinh hoàng ở Khánh Hòa, 6 người chết tại chỗ