Nổ bình gas, cháy 5 căn nhà

Hiện trường sau vụ cháy tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa BÌnh, Bạc Liêu.
Hiện trường sau vụ cháy tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa BÌnh, Bạc Liêu.
Hiện trường sau vụ cháy tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa BÌnh, Bạc Liêu.
Lên top