Nợ 85 triệu đồng, nam thanh niên 2 lần lên tầng cao chung cư tự tử

Nợ 85 triệu đồng, nam thanh niên 2 lần lên tầng cao chung cư HH Linh Đàm tìm cách tự tử. Ảnh: CA
Nợ 85 triệu đồng, nam thanh niên 2 lần lên tầng cao chung cư HH Linh Đàm tìm cách tự tử. Ảnh: CA
Nợ 85 triệu đồng, nam thanh niên 2 lần lên tầng cao chung cư HH Linh Đàm tìm cách tự tử. Ảnh: CA
Lên top