Ninh Thuận yêu cầu không tập trung quá 2 người trong dịch lễ 2.9

Ninh Thuận bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ 2.9. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ 2.9. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ 2.9. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top