Ninh Thuận: Xử lý phường tự ý thu 10.000 đồng/ giấy xác nhận đi đường

Ninh Thuận xử lý việc phường Tấn Tài tự ý thu 10.000 đồng/ giấy xác nhận đi đường. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Ninh Thuận xử lý việc phường Tấn Tài tự ý thu 10.000 đồng/ giấy xác nhận đi đường. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Ninh Thuận xử lý việc phường Tấn Tài tự ý thu 10.000 đồng/ giấy xác nhận đi đường. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top