Ninh Thuận tiêm 200.000 liều vaccine Vero Cell

Ninh Thuận phấn đấu đến tháng 4.2021 sẽ tiêm 92% dân số trên 18 tuổi. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận phấn đấu đến tháng 4.2021 sẽ tiêm 92% dân số trên 18 tuổi. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận phấn đấu đến tháng 4.2021 sẽ tiêm 92% dân số trên 18 tuổi. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top