Ninh Thuận tạm dừng hoạt động xe vận chuyển khách đi và đến từ Bình Dương

Ninh Thuận sẽ tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đến/ về từ Bình Bương. Ảnh: V.H.
Ninh Thuận sẽ tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đến/ về từ Bình Bương. Ảnh: V.H.
Ninh Thuận sẽ tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đến/ về từ Bình Bương. Ảnh: V.H.
Lên top