Ninh Thuận siết chặt kiểm soát kinh doanh vận tải trong dịch COVID-19

Ninh Thuận kiểm soát chặt các lái xe khi có nhiều ca mắc COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận kiểm soát chặt các lái xe khi có nhiều ca mắc COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận kiểm soát chặt các lái xe khi có nhiều ca mắc COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top