Ninh Thuận: Rác thải tràn ngập bãi biển du lịch Ninh Chữ

Tràn ngập rác thải chạy kéo dài trên bãi biển du lịch Ninh Chữ.
Tràn ngập rác thải chạy kéo dài trên bãi biển du lịch Ninh Chữ.
Tràn ngập rác thải chạy kéo dài trên bãi biển du lịch Ninh Chữ.
Lên top