Ninh Thuận, Phú Yên nói gì khi đứng cuối bảng xếp hạng về chuyển đổi số

Xếp hạng chuyển đổi số 2020 của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đà Nẵng dẫn đầu. Ảnh: T.A.
Xếp hạng chuyển đổi số 2020 của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đà Nẵng dẫn đầu. Ảnh: T.A.
Xếp hạng chuyển đổi số 2020 của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đà Nẵng dẫn đầu. Ảnh: T.A.
Lên top