Ninh Thuận phát hiện 4 ca mắc COVID-19 ở nhà xe thực hiện "3 tại chỗ"

Ninh Thuận phát hiện 4 ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp vận tải đang thực hiện 3 tại chỗ. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận phát hiện 4 ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp vận tải đang thực hiện 3 tại chỗ. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận phát hiện 4 ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp vận tải đang thực hiện 3 tại chỗ. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top