Ninh Thuận: Nước thải hồ tôm chưa qua xử lý đầu độc môi trường biển

Nước thải đen ngòm từ các hồ tôm ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xả thẳng ra biển. Ảnh: LƯU HOÀNG
Nước thải đen ngòm từ các hồ tôm ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xả thẳng ra biển. Ảnh: LƯU HOÀNG
Nước thải đen ngòm từ các hồ tôm ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xả thẳng ra biển. Ảnh: LƯU HOÀNG
Lên top