Ninh Thuận: Mưa lũ, bão số 9 "cuốn đi" gần 300 tỉ đồng

Nhà cửa của người dân Ninh Thuận tại những vùng nông dân bị chìm ngập sâu trong biển nước.
Nhà cửa của người dân Ninh Thuận tại những vùng nông dân bị chìm ngập sâu trong biển nước.
Nhà cửa của người dân Ninh Thuận tại những vùng nông dân bị chìm ngập sâu trong biển nước.
Lên top