Ninh Thuận làm rõ việc dùng xe khách chở hàng trong mùa dịch COVID-19

Ninh Thuận làm rõ viêc nhà xe Đăng Nhân dùng xe khách chở hàng hóa gây nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận làm rõ viêc nhà xe Đăng Nhân dùng xe khách chở hàng hóa gây nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ninh Thuận làm rõ viêc nhà xe Đăng Nhân dùng xe khách chở hàng hóa gây nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top