Ninh Thuận: Hoàn trả trường học làm khu cách ly, để tựu trường vào ngày 1.9

Học sinh ở Ninh Thuận sẽ khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Học sinh ở Ninh Thuận sẽ khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Học sinh ở Ninh Thuận sẽ khai giảng vào ngày 5.9. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top