Ninh Thuận dừng tiếp nhận người từ vùng dịch COVID-19 đến làm việc

Ninh Thuận tạm dừng tiếp nhận người từ vùng có dịch COVID-19 đến làm việc. Ảnh: Tuấn Kiệt
Ninh Thuận tạm dừng tiếp nhận người từ vùng có dịch COVID-19 đến làm việc. Ảnh: Tuấn Kiệt
Ninh Thuận tạm dừng tiếp nhận người từ vùng có dịch COVID-19 đến làm việc. Ảnh: Tuấn Kiệt
Lên top