Ninh Thuận dừng lập hồ sơ xử phạt người dân về quê

Người dân Ninh Thuận về quê sẽ không bị lập biên bản, xử lý sau khi có công điện của Thủ tướng. Ảnh: Huỳnh Hải.
Người dân Ninh Thuận về quê sẽ không bị lập biên bản, xử lý sau khi có công điện của Thủ tướng. Ảnh: Huỳnh Hải.
Người dân Ninh Thuận về quê sẽ không bị lập biên bản, xử lý sau khi có công điện của Thủ tướng. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top