Ninh Thuận đề nghị tạo điều kiện để công dân của tỉnh ở lại Đồng Nai

Ninh Thuận đề nghị Đồng Nai tạo điều kiện cho công dân của tỉnh Bình Thuận ở lại địa phương. Ảnh: Công Thử.
Ninh Thuận đề nghị Đồng Nai tạo điều kiện cho công dân của tỉnh Bình Thuận ở lại địa phương. Ảnh: Công Thử.
Ninh Thuận đề nghị Đồng Nai tạo điều kiện cho công dân của tỉnh Bình Thuận ở lại địa phương. Ảnh: Công Thử.
Lên top