Ninh Thuận đẩy mạnh công nghệ thông tin vào phòng chống dịch COVID-19

Ninh Thuận yêu cầu 100% đơn vị lập và sử dụng mã QR. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Ninh Thuận yêu cầu 100% đơn vị lập và sử dụng mã QR. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Ninh Thuận yêu cầu 100% đơn vị lập và sử dụng mã QR. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top