Ninh Bình vinh danh Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020

Ông Tổng Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen cho Nguyễn Thị Thu Hằng, Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Ảnh: NT
Ông Tổng Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen cho Nguyễn Thị Thu Hằng, Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Ảnh: NT
Ông Tổng Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen cho Nguyễn Thị Thu Hằng, Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Ảnh: NT
Lên top