Ninh Bình: Trường học làm nơi cách ly, học sinh chưa thể tựu trường

Một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang sử dụng làm nơi cách ly tập trung, học sinh chưa thể tựu trường. Ảnh: NT
Một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang sử dụng làm nơi cách ly tập trung, học sinh chưa thể tựu trường. Ảnh: NT
Một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang sử dụng làm nơi cách ly tập trung, học sinh chưa thể tựu trường. Ảnh: NT
Lên top