Ninh Bình tiếp tục chi viện cán bộ y tế tham gia chống dịch tại TP.HCM

Đoàn cán bộ y tế tỉnh Ninh Bình được tập huấn các kỹ năng phòng dịch COVID-19 trước khi lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ. Ảnh: NT
Đoàn cán bộ y tế tỉnh Ninh Bình được tập huấn các kỹ năng phòng dịch COVID-19 trước khi lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ. Ảnh: NT
Đoàn cán bộ y tế tỉnh Ninh Bình được tập huấn các kỹ năng phòng dịch COVID-19 trước khi lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ. Ảnh: NT
Lên top