Ninh Bình: Tiếp nhận thêm 81 công dân Việt Nam trở về từ châu Âu

Nhân viên y tế tiến hành khám sức khỏe và đo thân nhiệt đối với những công dân vừa trở về từ nước ngoài. Ảnh: NT
Nhân viên y tế tiến hành khám sức khỏe và đo thân nhiệt đối với những công dân vừa trở về từ nước ngoài. Ảnh: NT
Nhân viên y tế tiến hành khám sức khỏe và đo thân nhiệt đối với những công dân vừa trở về từ nước ngoài. Ảnh: NT
Lên top