Ninh Bình: Thêm một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Gia Viễn đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Ảnh: NT
Huyện Gia Viễn đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Ảnh: NT
Huyện Gia Viễn đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Ảnh: NT
Lên top