Ninh Bình: Thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại khu cách ly y tế Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên. NT
2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại khu cách ly y tế Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên. NT
2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại khu cách ly y tế Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên. NT
Lên top