Ninh Bình: Tạm dừng đón khách du lịch để phòng dịch COVID-19

Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạm dừng đón khách kể từ 6h ngày 7.5. Ảnh: NT
Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạm dừng đón khách kể từ 6h ngày 7.5. Ảnh: NT
Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạm dừng đón khách kể từ 6h ngày 7.5. Ảnh: NT
Lên top