Ninh Bình: Tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí để phòng dịch COVID-19

Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top