Ninh Bình: Sớm giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỉ tới tay người lao động

Hàng nghìn lao động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lâm vào cảnh thất nghiệp do dịch COVID-19 đang trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ của Chính phủ. Ảnh: NT
Hàng nghìn lao động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lâm vào cảnh thất nghiệp do dịch COVID-19 đang trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ của Chính phủ. Ảnh: NT
Hàng nghìn lao động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lâm vào cảnh thất nghiệp do dịch COVID-19 đang trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ của Chính phủ. Ảnh: NT
Lên top