Ninh Bình: Sắp xếp cho học sinh từ các tỉnh về quê tránh dịch được đến lớp

Theo kế hoạch lịch khai giảng năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức vào ngày 5.9. Ảnh: NT
Theo kế hoạch lịch khai giảng năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức vào ngày 5.9. Ảnh: NT
Theo kế hoạch lịch khai giảng năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức vào ngày 5.9. Ảnh: NT
Lên top