Ninh Bình: Phong tỏa 2 khách sạn, 1 homestay với gần 100 người để cách ly

Các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho những trường hợp người Việt Nam trở về từ các nước có dịch. Ảnh: NT
Các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho những trường hợp người Việt Nam trở về từ các nước có dịch. Ảnh: NT
Các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho những trường hợp người Việt Nam trở về từ các nước có dịch. Ảnh: NT
Lên top