Ninh Bình: Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

BHXH tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền lưu động. Ảnh: Nguyễn Trường
BHXH tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền lưu động. Ảnh: Nguyễn Trường
BHXH tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền lưu động. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top