Ninh Bình: Người phục vụ cách ly y tế được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày

Nhân viên y tế kiểm tra sức cho những trường hợp đang cách ly tập trung tại các đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Nhân viên y tế kiểm tra sức cho những trường hợp đang cách ly tập trung tại các đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Nhân viên y tế kiểm tra sức cho những trường hợp đang cách ly tập trung tại các đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top