Ninh Bình: Lùi thời gian tựu trường do phát hiện F0 trong cộng đồng

Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã quyết định lùi thời gian tựu trường do phát hiện F0 trong cộng đồng. Ảnh: NT
Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã quyết định lùi thời gian tựu trường do phát hiện F0 trong cộng đồng. Ảnh: NT
Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã quyết định lùi thời gian tựu trường do phát hiện F0 trong cộng đồng. Ảnh: NT
Lên top