Ninh Bình: Lập 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top