Ninh Bình: Lập 5 chốt kiểm soát phương tiện vận tải hành khách

Từ sáng ngàng 28.5, tất cả phương tiện kinh doanh vận tải hành khách khi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình đều được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: NT
Từ sáng ngàng 28.5, tất cả phương tiện kinh doanh vận tải hành khách khi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình đều được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: NT
Từ sáng ngàng 28.5, tất cả phương tiện kinh doanh vận tải hành khách khi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình đều được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: NT
Lên top