Ninh Bình: Kiểm tra việc khai báo y tế, đối với các công dân Châu Âu

Kiểm tra việc khai báo y tế đối với các công dân Châu Âu đang lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Kiểm tra việc khai báo y tế đối với các công dân Châu Âu đang lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Kiểm tra việc khai báo y tế đối với các công dân Châu Âu đang lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top