Ninh Bình: Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Yểng. Ảnh: NT
Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Yểng. Ảnh: NT