Ninh Bình: Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trước ngày 10.5

Các trường hợp được hỗ trợ là những người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: NT
Các trường hợp được hỗ trợ là những người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: NT
Các trường hợp được hỗ trợ là những người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: NT
Lên top