Ninh Bình: Gần 5.000 lái đò sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Di lịch "đóng băng" khiến hàng nghìn lái đò thất nghiệp và đang trông chờ vào hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: NT
Di lịch "đóng băng" khiến hàng nghìn lái đò thất nghiệp và đang trông chờ vào hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: NT
Di lịch "đóng băng" khiến hàng nghìn lái đò thất nghiệp và đang trông chờ vào hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: NT
Lên top