Ninh Bình: Gần 35.000 học sinh THPT nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19

Trong thời gian học sinh nghỉ học, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục tiến hành phun thuốc khử trùng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NT
Trong thời gian học sinh nghỉ học, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục tiến hành phun thuốc khử trùng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NT
Trong thời gian học sinh nghỉ học, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục tiến hành phun thuốc khử trùng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NT
Lên top