Ninh Bình dạy trực tuyến cho học sinh đang cách ly

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 4 trường đang phải tạm dừng cho học sinh đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: NT
Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 4 trường đang phải tạm dừng cho học sinh đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: NT
Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 4 trường đang phải tạm dừng cho học sinh đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top