Ninh Bình: Đảm bảo công tác phòng dịch trong thời gian bầu cử

Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NT
Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NT
Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NT
Lên top