Ninh Bình: Chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại

Cán bộ giáo viên Trường THCS Trương Hán Siêu (thành phố Ninh Bình) vệ sinh các phòng học sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: NT
Cán bộ giáo viên Trường THCS Trương Hán Siêu (thành phố Ninh Bình) vệ sinh các phòng học sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: NT
Cán bộ giáo viên Trường THCS Trương Hán Siêu (thành phố Ninh Bình) vệ sinh các phòng học sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: NT
Lên top