Ninh Bình: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch

Phun khử trùng tại khu vực bến xe điện Chùa Bái Đính để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NT
Phun khử trùng tại khu vực bến xe điện Chùa Bái Đính để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NT
Phun khử trùng tại khu vực bến xe điện Chùa Bái Đính để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top