Ninh Bình: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, điểm du lịch

Phun khử trùng để phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực quầy bán vé xe điện Chùa Bái Đính . Ảnh: NT
Phun khử trùng để phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực quầy bán vé xe điện Chùa Bái Đính . Ảnh: NT
Phun khử trùng để phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực quầy bán vé xe điện Chùa Bái Đính . Ảnh: NT
Lên top